Hải Chiến Hoàng Sa-Part-I

HaiChienHoangSa2

HaiChienHoangSa3

HQ Đại Tá Phạm Mạnh Khuê – Trích Hải Sử Tuyển Tập, Hải quân VNCH.

Cuộc hành quân Trần Hưng Đạo 47.
Sáng sớm ngày 19 tháng 1 năm 1974, tôi đang đọc lại công điện nhân được trong đêm từ Hoàng Sa và Đà Nẵng gửi về Trung Tâm Hành Quân Biển, để sửa soạn báo cáo các hoạt động Hải Quân tại Hoàng Sa lên Trung Tâm Hành Quân / Tổng Tham Mưu, thì Đại Tá Chánh Văn Phòng Tư Lệnh Hải Quân thông báo phái đoàn Bộ Tư Lệnh Hải Quân đã khởi hành ra Đà Nẵng. Phái đoàn này gồm có Tư Lệnh Hải Quân và các Sĩ Quan thuộc Bộ Chỉ Huy Tiền Phương Hải Quân. Tư Lệnh Hải Quân sẽ đích thân chỉ huy Hành Quân Trần Hưng Đạo 47 từ Vùng I Duyên Hải. Tư Lệnh Hải Quân chỉ thị Bộ Chỉ Huy / Hành Quân Biển phát động ngay hệ thống truyền tin “Hành Quân Đặc Biệt” để liên lạc thường xuyên với Tư Lệnh Hải Quân và Bộ Chỉ Huy Tiền Phương.
Trong những ngày 17 và 18 tháng 1 năm 1974, tình hình tại Hoàng Sa rất căng thẳng và sôi động. Các chiến hạm ta và địch (Trung Cộng) ở vị trí rất gần nhau trong cùng một vùng hoạt động. Chiến hạm địch đã nhiều lần khiêu khích ta bằng cách vận chuyển chặn đầu hay sát gần chiến hạm ta. Trong đêm 18 rạng ngày 19 và nhất là buổi sáng ngày 19 / 1 tình hình lại càng nghiêm trọng và sôi động hơn. Các báo cáo từ Hoàng Sa tới tấp giữ về Trung Tâm Hành Quân Biển.
05.00 H – HQ 5 báo cáo có thêm 2 chiến hạm địch đến vùng. Hiện có 7 tầu Trung Cộng.
06.50 H – HQ 5 Độ bộ toán Hải Kích lên Tây Nam đảo Duncan.
07.00 H – HQ 4 báo cáo 3 tầu địch đã đổi hướng và đang quay lại.
– HQ 16 báo cáo tầu địch bắn chỉ thiên bằng súng nhỏ
07:30 H – HQ 5 báo cáo đã hoàn tất đổ bộ toán Biệt Hải lên đảo. Hiện đang bị áp lực địch càng ngày càng mạnh. Biệt Hải bị bao vây.
07:37 H – HQ 4 báo cáo tầu chuyển vận Trung Cộng bắt đầu đổ bộ lên Duncan. Trên đảo có cờ Trung Cộng.
08:10 H – HQ 16 báo cáo tầu Trung Cộng số 396 có ý đâm thẳng vào hữu hạm HQ.16 trong 2 lần liên tiếp.
– Tàu 389 chặn cách mũi tàu 3 thước – HQ.16 vận chuyển tránh né.
08:40 H – HQ 5 báo cáo toán Biệt Hải đổ bộ lên đảo bị Trung Cộng tấn công.
08:45 H – HQ 5 báo cáo ta tử thương 2 – 3 bị thương – ta nằm phía ngoài biển – Trung Cộng phía trong có hệ thống phòng thủ.
09:25 H – Vùng I Duyên Hải chỉ thị Hải Đội Trưởng cho chiến hạm yểm trợ Biệt Hải và Hải Kích. Tiếp tục giữ đầu cầu.
09:45 H – Hải Đội Trưởng (OTC) ra lệnh các chiến hạm (HQ 5 – HQ 4 – HQ 16 – HQ 10) vận chuyển vào đội hình tác chiến.
10:00 H – Vùng 1 Duyên Hải chỉ thị Hải pháo tối đa vào đảo. Nếu chiến hạm địch tấn công, tận dụng mọi khả để chống trả.
10:06 H – HQ,5 báo cáo đã rút hết quân về chiến hạm. Vì áp lực quá mạnh nên OTC đã ra lệnh rút tất cả Biệt Hải và Hải kích.
10:17 H – Hải Đội Trưởng báo cáo Hải Đội đã sẵn sàng tác chiến.
10:20 H – HQ 5 báo cáo tầu Trung Cộng vừa mới gửi quang hiẹu cho HQ.4: “If you shell to me, we give strong action against your serious military provocation” Hạm Trưởng HQ 5 liên lạc với Trung Tâm Hành Quân/ Biển báo cáo sắp sửa khai pháo – Bộ Chỉ Huy / Hành Quân Biển thông báo tin tức mới nhất về phản lực cơ MIG của Trung Cộng và cũng cho biết không có “không trợ”.
10:24 H – HQ 5 báo cáo bắt đầu khai hỏa. Chiến hạm 274 của Trung Cộng bị trúng đạn, phát hỏa và bỏ chạy.
– Một giây sau, tất cả các chiến hạm đồng loạt khai hoả.
Trận Hải Chiến Hoàng Sa bắt đầu……
Theo Thông Tấn Xã AFP: Ngày 11/1/74 Ngoại Trưởng Trung Cộng tuyên bố nhóm đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Cộng và tố cáoViệt Nam Cộng Hòa chiếm cứ bất hợp pháp.
Ngày 14/1/74 Bộ Chỉ Huy / Hành Quân Biển chỉ thị Bộ Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải cho một chiến hạm đến đảo Hoàng Sa với nhiệm vụ quan sát tình hình đồng thời đồng thời đón ông Trưởng Ty Khí Tượng bị trọng bệnh về Đà Nẵng. Tháp tùng theo chuyến đi có ba Sĩ Quan và nhân viên thuộc Bộ Tư Lệnh /Quân Đoàn I/ Quân Khu I và một nhân viên Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Đà Nẵng là ông Gerald E.Kosh.
HQ 16 đến Hoàng Sa vào sáng ngày 15/1/74, chiến hạm phát hiện nhiều ngư thuyền võ trang Trung Cộng hiện diện trong nhóm “Nguyệt Thiềm”. Ngoại trừ đảo Pattle (Hoàng Sa), các đảo còn lại đều có cờ Trung Cộng. Trung Cộng đã chiếm đóng đảo. Bộ Tư Lệnh / Hải Quân Vùng I Duyên Hải đã tường trình sự kiện trên lên Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa về Bộ Tư Lệnh / Hải Quân và Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I và Quân Khu I. Tư Lệnh Hải Quân chỉ thị Khối Hành Quân và Bộ Chỉ Huy/ Hành Quân Biển báo cáo tình hình lên Bộ Tổng Tham Mưu, đồng thời cũng chỉ thị Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải trình bày trực tiếp sự kiện trên lên Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa nhân dịp Tổng Thống đến Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Duyên Hải ngày 16 /1/1974.
Tổng Thống đã chỉ thị Hải Quân nghiên cứu ngay kế hoạch tái chiếm các đảo đã bị Trung Cộng cưỡng chiếm. Tổng Thống chỉ thị Thủ Tướng Chánh Phủ triệu tập Hội Đồng Nội Các để thảo luận về vấn đề Trung Cộng xâm chiếm Quần Đảo Hoàng Sa. Vào chiều ngày 16/1/74 Tư Lệnh Hải Quân tham dự phiên họp khẩn cấp của Hội Đồng Nội Các. Sau khi Tham Mưu Phó Hành Quân thuyết trình về tình hình Hoàng Sa, Thủ Tướng chỉ thị Bộ Tổng Tham Mưu và Bộ Tư Lệnh / Hải Quân thiết lập kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa.
Ngày 17/1/74 Bộ Tư Lệnh / Hải Quân ban hành Lệnh Hành Quân số 042 / HQ / HhQ / LĐ / B cho Bộ Tư Lệnh / Hải Quân / Vùng I Duyên Hải thi hành. Bộ Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải phối hợp với Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I – Quân Khu I và Sư Đoàn I Không Quân để xin lực lượng tăng phái và xin không yểm, không thám.
Kế hoạch hành quân được chia làm 2 giai đoạn:
Giai Đoạn 1: Tổ chức hành quân tái chiếm các đảo thuộc nhóm “Nguyệt Thiềm” đã bị Trung Cộng cưỡng chiếm và cắm cờ. Các đảo này theo thứ tự từ trái sang phải gồm: Money (Vĩnh Lạc), Robert (Cam Tuyền), Ducan (Quang Hòa) và Drummond (Duy Mộng). Giai đoạn này khởi sự ngay khi nhận được Lệnh Hành Quân.
Giai Đoạn 2: Khởi tiếp ngay khi giai đoạn 1 chấm dứt: tiếp tục tuần tiễu và rải quân bảo vệ các đảo còn lại.
Lực lượng tham dự gồm có 2 thành phần:
Thành phần tham chiến gồm:
– 01 Khu Trục Hạm HQ 4
– 02 Tuần Dương Hạm HQ 5 và HQ 16.
– 01 Hộ Tống Hạm HQ 10.
– 02 Toán Biệt Hải gồm 31 nhân viên do Sở Phòng Vệ Duyên Hải tăng phái.
– 04 Toán Hải Kích gồm 60 nhân viên của Liên Đội Người Nhái.
Thành phần Yểm Trợ và Trừ Bị gồm:
– 01 Đại Đội Địa Phương Qưân và 4 Trực Thăng do Bộ Tự Lênh Quân Đoàn I tăng phái.
– 02 Dương Vận Hạm và 3 Tuần Duyên Đĩnh HQ 709 – 711 – 723.
Tư Lệnh Hải Quân chỉ huy tổng quát HÀNH QUÂN TRẦN HƯNG ĐẠO 47 và Tư Lệnh Hải Quân / Vùng 1 Duyên Hải chỉ huy trực tiếp.
Cuộc hành quân tái chiếm Hoàng Sa được thực hiện qua 3 giai đoạn: Điều Động và Đổ Bộ – Hải Chiến – Di Tản và Tiếp Cứu.
Giai đoạn điều động và đổ bộ
Giai đoạn Điều Động và Đổ Bộ: từ ngày 14/1 đến sáng ngày 19/1/74.
Ngày 14/1/74
HQ 16 rời Đà Nẵng đi Hoàng Sa hồi 18:00 H.
Ngày 15/1/74
Hồi 10:00 H, HQ 16 neo tại Đông Nam đảo Pattle (Hoàng Sa) sau đó nhổ neo tuần tiễu và đã phát giác trên đảo Robert có cắm cờ Trung Cộng và gần đó có một tàu đánh cá Trung Cộng. Tàu này mầu xanh xám, mang tên Nam Ngư, số 402. Vỏ bằng sắt, mũi hình chữ “V”, trọng tải 130 tấn, trang bị đại bác 25 ly. Theo tin tức Đài Khí Tượng ở Pattle thì tàu đến ngày 10/1/74 và trước đây khoảng một tháng cũng thấy một tàu tương tự.
Chiến hạm dùng quang hiệu yêu cầu tàu Trung Cộng rời khỏi đảo Pattle nhưng tàu này không trả lời. Sau đó chiến hạm thả xuồng lại gần nhưng bị tàu Trung Cộng ra hiệu tránh xa. Vào hồi 17:05H tàu Trung Cộng rời khỏi đảo – HQ 16 trở về neo tại 1 hải lý Đông Nam, đảo Pattle (Hoàng Sa).
Ngày 16/1/74
HQ 16 rời đảo Pattle hồi 01:00 H, đi quan sát các hảo đảo và ghi nhận:
– Đảo Duncan đã bị chiếm đóng công khai, trên đảo có chòi canh, vọng gác cao, gắn cờ Trung Cộng. Một chiếc tàu võ trang di chuyển quanh đảo. Tàu này rời Duncan đi về hướng Tây Bắc hồi 08.00 H.
– Đảo Drummond không có người, nhưng có 2 tàu nhỏ ở gần trong sát bờ.
HQ 16 rời Duncan và Drummond hồi 07.40 H đến đảo Money hồi 11.00H. Chiến hạm đổ bộ 16 nhân viên lên đao để thám sát. Toán thám sát phát hiện trên đảo có 6 nấm mồ, 4 cũ và 2 mộ còn mới, trước nỗi nấm mồ có gắn bia đá đề chữ Hán. Nhân viên còn tìm thấy 01 vỏ lưu đạn Trung Cộng, 1 hầm trống làm bằng thùng đạn và một chai rượu Suntory (!) còn ít rượu. Nhân viên đã cắm 2 lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trước khi rời đảo về tàu.
HQ 16 tiếp tục di chuyển về phía đảo Robert. Hồi 15.35 H, Chiến hạm ghi nhận tại Tây Nam đảo Robert 1,5 hải lý có 2 tàu đánh cá võ trang neo cách khoảng 20 thước mang số 402 và 407. Chiếc 407 đang dùng xuồng di chuyển khoảng 1 Trung Đội sang 402.
Hồi 16:16 H, Tư Lệnh Hải Quân chỉ thị Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Duyên Hải tăng cường ra vùng Hoàng Sa HQ 4 (chở theo 1 Trung Đội Biệt Hải) đồng thời chỉ thị HQ 16 cho 1 Tiểu Đội chiếm đảo Money. Hồi 19:15H, HQ 16 đến đảo Money nhưng vì trời tối nên chỉ tuần tiểu bên ngoài. Hối 21:30 H, HQ 4 rời Đà Nẵng trực chỉ Hoàng Sa chở theo 27 Biệt Hải thuộc Sở Phòng Vệ Duyên Hải và Nhiếp Ảnh viên.
Ngày 17/1/74
Hồi 07:45 H, HQ 16 đổ bộ một lần nữa lên đảo Money. Toán đổ bộ gồm 15 nhân viên do 1 Trung Úy làm Trưởng Toán mang theo vũ khí, đạn dược, vật dụng phòng tai và bè cao su. Toàn này có nhiệm vụ triệt hạ các tấm mộ bia và tổ chức phòng thủ trên đảo.
Sau khi lấy mấy tấm bia đá của Trung Cộng về tầu, HQ.16 rời đảo Money đến đảo Robert hồi 11.00 H. HQ.16 án ngữ tại phía Đông Nam đảo để hỗ trợ HQ 4 đổ bộ 27 Biệt Hải lên phía Tây đảo Robert. Trong khi đó 2 tầu đánh cá võ trang Trung Cộng 407 và 402 đang ở phía Nam Robert, cách bờ 1000 yard. Khi thấy HQ 4 hạ xuồng đổ bộ (hồi 15.00 H) thì 2 tầu này cũng hạ xuồng đổ bộ, nhưng được nửa chừng lại kéo lên. Trên mỗi tầu có khoảng 35 thủy thủ mặc đồng phục xanh. Tầu trang bị súng 25 ly phòng không, 1 khẩu đã lắp sẵn 1 thùng đạn, còn các khẩu khác được bao kín nên không rõ số lượng.
Toán Biệt Hải đổ bộ lên đảo Robert tìm thấy:
– 01 lá cờ Trung Cộng đã và mục.
– 01 tấm bảng bằng gỗ thông sơn đỏ còn mới và ghi 17 chữ Hán: “Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Thần Thánh Lãnh Thổ, Tuyệt bất dung thử xâm phạm” tạm dịch “Đây Là Lãnh Thổ Thần Thánh Của Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Tuyệt Đối Không Tha Thứ việc xâm phạm đất ấy”. Cờ và bảng gỗ đã được HQ 4 tịch thu.
Ngoài ra còn ghi nhận những vết tích của Việt Nam có từ trước:
– 01 miếu nhỏ có khắc ngày tháng “24/11/1963”.
– 01 tấm bia theo kiểu đài chiến sĩ mỗi bề 3 thước cao hơn mặt đất 40 phân có ghi hàng chữ: Đệ Nhất Trung Đoàn Đổ Bộ LD/TQLC và có hình Ngôi Sao Trắng lồng trong một vòng tròn màu đen, dưới ngôi sao có ghi: LĐ 42.
– 02 bể nước bằng xi măng ghi “Nước Nóng” và một hàng chữ đã mờ ghi “Ngô Tổng Thống”.
– 01 tấm bia ghi TĐ 3/TQLC ngày 5/12/1963.
Sau đó Toán Biệt Hải dựng cờ Việt Nam Cộng Hòa trên đảo.
Vào hồi 16:00 H, hai tầu Trung Cộng 402 và 407 nhổ neo ra xa cách đảo Robert 6 hải lý rồi di chuyển vòng quanh đảo – nhận thấy có tầu buồm ở gần 2 tầu này.
– Hồi 18:02H, chiến hạm phát hiện 2 tầu lạ loại Hộ Tống Hạm (Kronstadt) mang số 271 và 274 trang bị đại bác 100 ly và 37 ly từ Duncan tiến về Robert. HQ 4 tiến cận các tàu này, thả xuồng cao su chở nhân viên biết tiếng Trung Hoa qua tiếp xúc, nhưng các tàu này không cho cặp vào. Chiến hạm gửi quang hiệu yêu cầu các tàu Trung Cộng rời khỏi vùng này nhưng không có kết quả. Tầu Trung Cộng cũng dùng quang hiệu trả lời là các đảo này thuộc chủ quyền của họ và yêu cầu các chiến hạm ta tránh xa. Sau đó các tầu Trung Cộng chạy quanh HQ,4 và vận chuyển chặn đầu chiến hạm, bất chấp qui luật hàng hải quốc tế. Nội dung các bản văn của tàu Trung Cộng chuyển cho HQ,4 bằng hiệu như sau:
– Hồi 17:17 H “This is People Republic Of China territorial water, you should leave out”.
– Hồi 17:18 H “Since ancient time Suisha Island has been China territorial. This is a fact no one can deny. You leave at once”.
– Hồi 17:19 H “From the Navy Of The People Republic Of China. You should off territorial water”.
HQ 16 được lệnh rời khỏi đảo Robert hồi 17:00 H để đến tiếp tế cho toán đổ bộ trên đảo Money – Công tác hoàn tất lúc 19:30 H.
Trong ngày, 43 nhân viên Hải Kích thuộc Liên Đoàn Người Nhái / Hải Quân đến Vùng I Duyên Hải trên HQ 800.
Cũng trong ngày 17/1/74 Tư Lệnh Hải Quân chỉ thị Đại Tá Tham Mưu Trưởng / Hành Quân Biển chuyển khẩu lệnh đến Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải:
– Dùng phương pháp phô trương lực lượng để làm áp lực ôn hòa buộc Trung Cộng rời khỏi đảo và ra khỏi Hải Phận Việt Nam Cộng Hòa, tuyệt đối tránh hành động khiêu khích và chỉ khai hỏa khi bị địch tấn công trước.
– Bằng mọi giá, lực lượng Hải Quân phải chiếm lại Quần Đảo Hoàng Sa, đuổi địch ra khỏi đảo và dựng cờ Việt Nam Cộng Hòa trên các đảo. Nếu họ sử dụng vũ lực Hải Quân toàn quyền hành động.
– Hồi 23.00 H, Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải chỉ thị HQ.4 rút 14 Biệt Hải trên đảo Robert để đổ bộ lên đảo Drummond trong đêm trước khi trời sáng; dùng áp lực ôn hòa buộc toán Trung Cộng rời khỏi đảo, tránh mọi hành động khiêu khích chỉ sử dụng vũ khí khi bị địch tấn công. Hạm Trưởng HQ.4 báo cáo việc thi hành gặp trở ngại vì hiện ở Drummond có tàu địch, nếu ta đổ bộ, thì sẽ có đụng chạm và số nhân viên của ta không đủ.
– Hồi 23.06 H, Bộ Chỉ Huy/ Hành Quân Biển chỉ thị Vùng I Duyên Hải:
– Tăng cường ngay 2 chiến hạm chở theo Người Nhái đến Hoàng Sa.
– Liên lạc Bộ Tư Lệnh / Quân Đoàn I để xin Địa Phương Quân.
– Sáng 18/1/74 chiếm Drummond theo như kế hoạch. Sử dụng Biệt Hải được rút từ Robert – Lấy một Tiểu Đội Địa Phương Quân ở Pattle sang giữ Robert.
Ngày 18/1/74
Lúc 00:20H, Tuần Dương Hạm HQ 5 chở theo 43 nhân viên Hải Kích, cùng với HộTống Hạm HQ 10 khởi hành từ Đà Nẵng đi Hoàng Sa. Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Đội Trưởng / Hải Đội 3 được Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải chỉ định làm Sĩ Quan Chỉ Huy Chiến Thuật (OTC). Trước đó Bộ Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải đã dự trù chở một Đại Đội Địa Phương Quân trên HQ 5 và HQ 10 để tăng cường cho lực lượng đổ bộ. Nhưng vì Đại Đội này chưa sẵn sàng nên không kịp lên tầu mặc dù đã có lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu từ lúc 15.30 H ngày 16 / 1 / 74.
Hồi 03:05 H, Tư Lệnh Vùng I Duyên Hải ra lệnh cho HQ 4 rút ngay nửa toán Biệt Hải trên đảo Robert xuống chiến hạm và chờ lệnh.

Advertisements