Lời Ngỏ

Free Counters
Free Counters

Người Thực Hiện Copy trên Net – Vừa để Vinh Danh  Vừa để Độc Gỉa Thưởng ngạn- Về Người Lính VNCH Năm Xưa một thời Oanh Liệt ( Bảo Quốc An Dân )

Trân Trọng : NGUYỄN MY KHÊ             543-KBC-4100

ARVN_armor81

Advertisements